info@tubsiad.org|+387 62 789 740
facebook| twitter| instagram| google| youtube
TR| BA
TUBSİAD
Türk Bosna-Hersek İş Adamları Derneği
TUBSIAD
Güçlü Türkiye
Güçlü Bosna-Hersek
Neden TUBSİAD

TUBSİAD'ın Doğuşu...

    Bosna Hersek ile Türkiye arasında uzun yıllara dayanan büyük önem arz edecek düzende birlikteliği bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda aynı kültür içerisinde bulunmaları farklı ülkeler olasa da ortak kültürün oluşmasında etkin güç olmuştur.
    Bosna-Hersek ile Türkiye arasında gönül bağının oluşması bölgeye yapılan yatırımları öncelikli hale getirmiştir. Özellikle Bosna Savaşı sonrasında Türkiye’den ciddi anlamda yatırımcı gelmiş fakat bazı problemlerden dolayı bir kısmı geri dönmek zorunda kalmış bir kısmı ile zor ekonomik şartlar altında ayakta kalma mücadelesi vermiştir. 
    Son yıllarda ise Bosna Hersek’te kurulan Türk firma sayısında bir hayli artış göztermektedir. ve her geçen gün ise bu sayı artmaktadır. 
    Artan Türk Firma sayısı ile birlikte :
    Türk firmaları arasındaki işbriliğini artırma, dayanışmanın sağlanması,
    Çıkan yasal düzenlemelerin tespiti, kaldırılmasına yönelik yasal düzenlemelerin takibi ve firmaların yasal ihtiyaçlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlara iletilmesini ve takibini,
    Türk firmalarının çıkarlarına uygun medyada oluşabilecek yayınların takibi ve kontrolünün sağlanması,
    Yeni teknolojik gelişmelerin takibi ve tanıtımı, mikro ve makro ekonomik ortamın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi üzerine etkin ve başarılı firmalara yön verimesi,
    Türk ve Bosna Hersekli vatandaşların bağımsız girişimciliğin desteklenmesini  gibi öncelik taşıyan konularda çalışma yapacak bir sivil toplum kuruluşun olmayışı Türk Bosna-Hersek İş Adamları Derneğinin doğuşunu zorunlu hale getirmiştir.

Neden TUBSİAD

Bosna Hersek yakın geçmişinde topraklarında soykırımlar yapılmış ve bunların yol açtığı yapısal sorunları aşmak için çaba gösteren genç dinamik bir ülkedir. Genç dinamik bir ülke olmasına rağmen bir yandan yapısal sorunlar bir yandan da geçmişin verdiği izleri silmeye çalışmaktadır.
Gelişen ve değişen dünyada yerini arayan Bosna Hersek iş dünyası bakımdan da yakından takip edilmektedir. Özellikle savaş sırasında üretim yapan işletmelerin kapanması ve diğer ülkelere kayması ülkede üretimi belirgin derecede düşürmüş olup tamamen tüketim üzerine yapılan bir ekonomiye kurulmasına neden olmuştur.
Son yıllarda özellikle Türkiye merkezli işletmelerin kurulması bölgede ekonomik canlılığı göz görecek şekilde olumlu yönde etkilemiştir.
Özellikle son yıllarda Türk işletmelerin hızlı bir şekilde artışı;
İş adamları arasındaki iş programları ile karşılıklı olarak işbirliğini artırmak ve teknik yardımlarla desteklenmesine yönelik,
Bosna Hersek yasalarında iş yasasındaki aykırı olan yasal düzenlemelerin tespiti, kaldırılmasına yönelik yasal düzenlemelerin takibi, iyeler arasındaki yasal ihtiyaçların ilgili kamu kurum ve kuruluşlara iletilmesini ve takibini konusunda,
Hukuka uygun olarak özellikle Türk iş adamları arasında mesleki eğitim organizasyonları gerçekleştirmesi hususunda,
Türk iş adamlarının çıkarlarına yönelik medyada oluşabilecek yayınların takibi ve kontrolünün sağlanmasına yönelik
Hukuka uygun olarak Bosna Hersek ve Türkiye arasında sivil toplum, devlet ve iş sektörü alanlarında ortaklıkların oluşmasına katkı sağlamaya yönelik,
Yeni teknolojik gelişmelerin takibi ve tanıtımı, mikro ve makro ekonomik ortamın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi üzerine etkin ve başarılı çalışmalar yapılmasına yönelik,
Türk İş adamlarının ekonomik altyapısı ve kurumsallaşmasını, iş ortamı ve yatırım fırsatları destekleri yoluyla yeni başlayan girişimcilerin, iş bağlantılarını, tanıtım ve bilgilendirmelerini, eğitim içerikli organizasyonlarını, ekonomik olarak gelişmelerini ve iyileşmelerine katkı sağlamaya yönelik,
Türk iş adamlarına yönelik Hukuka uygun olarak farklı alan ve faaliyetlerde  (vergi, yasal konular, sosyal politika, istihdam politikası, vs.) dernek üyeleri arasında teknik destek ve yardım sağlamaya yönelik,
Türk ve Bosna Hersekli vatandaşların bağımsız girişimciliğin desteklenmesini sağlamaya yönelik,
Türk ve Bosna Hersek İş Adamları Derneği üyeleri ve bağımsız iş girişimcilerin Bosna Hersek siyasetinde ortak hedefler doğrultusunda çıkar ve itibarlarının korunmasını gibi konularda belirli bir mekanizmanın olmayışı Türk Bosna-Hersek İş Adamları Derneğinin doğuşunu zorunlu hale getirmiştir.
Tubsiad ailesi olarak 2014 yılında inisiyatif alan bir grup müteşebbis iş adamının katılımı resmi oluşumumuzu tamamladık. 
Kısa zamanda hazırladığımı program, çalışma konuları ve projelerimizle Türkiye ve Bosna-Hersek iş dünyasına vizyon değer katmayı düşünmekteyiz.

2017-3-13/17-15 1515
Copyright © 2019| www.tubsiad.org
Dizayn | SARAJEVO medija