info@tubsiad.org|+387 62 789 740
facebook| twitter| instagram| google| youtube
TR| BA
TUBSİAD
Türk Bosna-Hersek İş Adamları Derneği
TUBSIAD
Güçlü Türkiye
Güçlü Bosna-Hersek
Amaç ve Hedeflerimiz

1.    Türk ve Bosna Hersek İş Adamları Derneği üyeler arasında gerçekleştirilecek iş programları ile karşılıklı olarak işbirliğini artırmak ve teknik yardımlarla desteklemek.
2.    Türk ve Bosna Hersek İş Adamları Derneği üyelerinin çıkarlarına aykırı olan yasal düzenlemelerin tespiti, kaldırılmasına yönelik yasal düzenlemelerin takibi, iyeler arasındaki yasal ihtiyaçların ilgili kamu kurum ve kuruluşlara iletilmesini ve takibini sağlamak,
3.    Hukuka uygun olarak üyeler arasında mesleki eğitim organizasyonları gerçekleştirmek,
4.    Dernek üyeleri arasında üyelerin çıkarlarına yönelik medyada oluşabilecek yayınların takibi ve kontrolünün sağlanması,
5.    Hukuka uygun olarak Bosna Hersek ve Türkiye arasında sivil toplum, devlet ve iş sektörü alanlarında ortaklıkların oluşmasına katkı sağlamak,
6.     Yeni teknolojik gelişmelerin takibi ve tanıtımı, mikro ve makro ekonomik ortamın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi üzerine etkin ve başarılı çalışmalar yapılması,
7.    Üyelerin ekonomik altyapısı ve kurumsallaşmasını, iş ortamı ve yatırım fırsatları destekleri yoluyla yeni başlayan girişimcilerin, iş bağlantılarını, tanıtım ve bilgilendirmelerini, eğitim içerikli organizasyonlarını, ekonomik olarak gelişmelerini ve iyileşmelerine katkı sağlamak,
8.    Hukuka uygun olarak farklı alan ve faaliyetlerde  (vergi, yasal konular, sosyal politika, istihdam politikası, vs.) dernek üyeleri arasında teknik destek ve yardım sağlamak,
9.    Türk ve Bosna Hersekli vatandaşların bağımsız girişimciliğin desteklenmesini sağlamak,
10.    Türk ve Bosna Hersek İş Adamları Derneği üyeleri ve bağımsız iş girişimcilerin Bosna Hersek siyasetinde ortak hedefler doğrultusunda çıkar ve itibarlarının korunmasını sağlamak,
11.    İş ahlakına uygun üye tanıtımları gerçekleştirmek,
12.    Hukuka uygun bir şekilde derneğin çalışmalarını çeşitlendirmek amacıyla bağış ve yardımlar toplamak,
13.    Hukuka uygun olarak Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli diğer önlemleri almak.

2017-3-13/17-15 1501
Copyright © 2019| www.tubsiad.org
Dizayn | SARAJEVO medija