info@tubsiad.org|+387 62 789 740
facebook| twitter| instagram| google| youtube
TR| BA
TUBSİAD
Türk Bosna-Hersek İş Adamları Derneği
TUBSIAD
Güçlü Türkiye
Güçlü Bosna-Hersek
Vizyon Misyon

Vizyonumuz

  •     Yerel ve evrensel değerleri temel ilke kabul edip iş dünyası merkezli Türkiye ile Bosna-Hersek ilişkileri geliştirmek, 
  •     Türkiye ile iş dünyası merkezli çalışam yapmak isteyen kurum ve kuruluşlara destek vermek, 
  •     Değişen ve gelişen dünyadaki ekonomik ve tiçari gelişmeleri takip etmek,
  •     Uluslararsı iş adamları dernekleri arasında işbirliğini artırmak

Misyonumuz

  •     Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkileri güçlendirmekye ve yeni işbirlikler oluşturmaya yönelike etkinlikler düzenlemek,
  •     Türkiye ile tiçari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik yapılan çalışmaları destekleyici etkinlikle düzenlemek,
  •     Üyeler arasındaki işbriliği artırmaya yönelik etkinliklere öncelik vermek,
  •     Dünyadaki etkonomik ve tiçari gelişmeler hakkında üyeleri bilgilendirmeye yönelik etkinlikler düzenlemek veya düzenlenen etkinliklere destek vermek,
  •     Dünyadaki diğer iş adamları dernekleri ile protokoller imzalayarak uluslararası alanda etkin ve verimli çalışma yapan kurum haline gelmek,
  •     Üyelerin haklarını koruyuru kollayıcı etkinlikler düznelemek.    
2017-3-13/17-15 1597
Copyright © 2019| www.tubsiad.org
Dizayn | SARAJEVO medija